Sugaar ofereix cremadors amb un ampli rang de potències preparats per funcionar amb diferents tipus de biomassa.

Cremadors de PelletCremadors d'Estella
Cremadors Policombustible