Sugaar ofereix acumuladors d’inèrcia o buffers, acumuladors d’aigua calenta sanitària i altres elements hidràulics necessaris per al funcionament d’una bona instal·lació.

Acumuladors de inèrcia - Buffers

Acumuladors de ACS

Solar - Aerotermia

 

Hidràulica